Gezinsblad van:
woman‎Claes N.N.‏‎ stam-oudgrootmoeder van Peter Karel Krom

Gehuwd met:

manAlbert van Haselunne‏ stam-oudgrootvader van Peter Karel Krom

Uit 1539 Groningse parochiekerken voor de reductie, 1246 - 1594 Regestenlijst 801-900 blijkt dat (regest 815) Albert van Haselunne en Claas, echtelieden, verklaren verkocht en overgedragen te hebben aan voogden van U.L.V. kerk ter Ae een jaarlijkse rente van 25 Emder gulden, te beuren uit hun - van voogden gekochte - 16 jukken land “ynt Nijelandt tho Sijlbrugge, daer dat Schouwermaer upt Sueden (is)" en voorts uit al hun tegenwoordige en toekomende goederen; met bepalingen omtrent de inkoop dezer rente. Concept - papier. Inv. no. 268 (Toegang 1539, Inv.nr. 268)
1558 November 9 ("Actum den IXden dach Novembris anno 1558").
.
in 1588 ligt een akte voor inhoudende een uitspraak van arbiters in het geschil tussen Johan Lewe, hoveling te Ulrum enz., en Albert van Haselunne over de collatie van de kerk te Westernieland, 1 charter in het oorkondeboek van 1588.
.
Ik heb meer gegevens maar ook vragen over dit geslacht, klik hier
, bronnen: Haarlem, DTB Dopen Doopboek, Flank, Jane Williams. ...
Eigendom genoemd in (‎9 nov 1558) Regestenlijst 801-900, regest 815


Kind:

1.
womanLijsbet Alberts van Haselunne Nebels‏
Geboren ‎Groningen, Groningen, Netherlands ± 1550


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.