Gezinsblad van:
woman‎N.N.‏‎
Geboren ‎1230

Huwelijk/relatie met:

manN.N.‏
Geboren ‎geschat 1230
.
Gaan we een lijn maken van deze ouders naar Wilcko Reynarda dan zou dat er zo uit komen zien:

probant 1230 (deze man)
ouders 1195-1200
grootouders 1160-1170
overgrootouders 1125-1135
betovergootouders 1095-1105
Wilcko 1070

Kind:

1.
manSijbrant (Zijbrant) Reynarda‏ Sijbrant (Zijbrant) Reynarda is edel-betovergrootvader van Peter Karel Krom    
Geboren ‎Stavoren, Friesland, Nederland 1260
De familie komt oorsprong uit Staveren. Daar hadden de Reinalda’s al in 812 het recht van muntslag en werd Sake Reynalda voor 1167 twee keer door de Friezen gekozen tot potestaat. (Bron: Chronyk En Waaragtige Beschryvinge Van Friesland: Beginnende na de Schepping ...) Sake werd door de Friezen geroemd om zijn dapperheid. Het Potestaat legde Sake na 1 jaar in functie beide keren neer omdat zijn voorvaderen dit ook deden. "gelyk hij zeide, het gebruik der voorvaderen meebgragt"
.
Er wordt ook melding gemaakt van een Wilcko Reynalda welke zou zijn geboren in 1070, hij is de zwager van Juw Galama, de zoon van Galo Iges ("een zeer ervaren en geschikt man"). Ook in dit boek wordt gemeld dat Sake sterft in 1167 terwijl Wilcko Reynalda in 1168 nog leeft. In het stamboek van den Frieschen Adel wordt gemeld dat Wilcko 3 weken na sterven van Juw Galoos Galama zelf ook sterft met de aantekening "Die een geleerd man en van den ouden adel was en het recht van zilveren en gouden munt slaan bezat...". Wilcko zou daarmee in die tijd bijna 100 zijn geworden hetgeen eerder uitzondering dan regel was in die tijd.
.
Sake Reynalda zou in 1130 geboren zijn in Staveren, Nijefurd, Friesland, in de "Biografische Index van de Benelux" wordt gemeld dat Sake in 1167 overleden is. Enkele keren komt Sake ook voor als Sako Reinalda.
.
Sake komt in het stamboek van den Frieschen Adel voor als Sicke Reynalda en daarin wordt vemeld dat: "Sicke Reynalda schijnt een broeder, of wel een volle neef, van Wilcko geweest te zijn..." Daarna wordt melding gemaakt van Ofcke Reynalda die overleden is in 1179. Sake en Ofcke worden geroemd om diens gedrevenheid in wetenschappen en alle soorten van vreemde talen.
.
Met deze gegevens is het natuurlijk nog niet mogelijk een stamboom te maken welke aansluit op Sijbrandt maar een goed beeld hebben we nu wel; Er zitten minimaal 2 generaties tussen Sake/Ofcke/Wilcko en Sijbrandt. Wel is zeker dat Wilcko een dochter krijgt welke huwt met Galama en dat daar de naam Reynalda ophoudt, meer kinderen van Wilcko zijn (nog) niet bekend. Als Wilcko en Sake broers waren zat er 60 jaar verschil tussen hen (?), als zij neven waren kan dit verschil echter wel maar dan nog ontbreken er teveel gegevens voor een duidelijke stamboom.
Duidelijk is wel dat het geslacht Reynalda/Reynarda een Friesch Adelijk geslacht was/is welke zeer geleerde en beroemde namen voortbracht.


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.