Gezinsblad van:
man‎Schout van Oppenhuizen, Offingawier, Sneek-buiten-de-poort en Wolprandeskerke In 1328 door Graaf Willem van Holland. Heyo Zijbrantszn Reynarda‏‎    
Geboren ‎1290
Beroep: Schoutambt van Oppenhuizen, Offingawier, Sneek-buiten-de-poort en Wolprandeskerke (‎na 1328)
In 1328 geeft Graaf Willem van Holland aan Heyo Zybranszone Reynairde het schoutambt van Oppenhuizen, Offingawier, Sneek-buiten-de-poort en Wolprandeskerke.
.
bewoonde De Stins Reynarda, deze Stins stond nabij Oppenhuizen, gemeente Wymbritseradiel direct aan de doorgaande waterweg het Ges, niet ver van de Broeresloot.

Huwelijk/relatie met:

womanN.N.‏

Kind:

1.
manHeyo Renarda‏    
Geboren ‎1345‎


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.