Gezinsblad van:
man‎Vrerik Sijmonsz‏‎ stam-vader van Peter Karel Krom
Geboren ‎Sijbekarspel, Nederland
Gedoopt ‎Sijbekarspel, Nederland 10 feb 1692 (religie: Gereformeerd), bron: Frans Krom
Overleden ‎Onderdijk voor 20 mei 1732‎, leeftijd ongeveer 40 jaar
Begraven ‎Onderdijk 20 mei 1732 Impost f 16,00

Gehuwd met:

womanGuurtje Dirks‏
Overleden ‎Onderdijk voor 30 mei 1738
Begraven ‎Onderdijk 30 mei 1738 Impost f 16,00

Kinderen:

1.
womanMaartje Frederiks Krom‏
Geboren ‎Sijbekarspel, Nederland
Gedoopt ‎Sijbekarspel, Nederland 11 okt 1722 getuige: Alet Jans (religie: Gereformeerd), bron: Westfries Archief
Begraven ‎Twisk, Nederland 27 mei 1760, bron: Westfries Archief
.
De voogd van beide dochters is Kornelis Klaasz Boterkoper/Butterkoper en is oom van moederszijde (getrouwd met Neeltje Frederiks Krom van hen volgens de Uitkoop Erfbewijs Contract betreffende levensonderhoud op 12-12-1762.
.
Er ligt een Notariële akte op 25 juni 1765 aangaande CodicilVoogdbenoemingBenoeming van bewindvoerder waarin Maartje wordt genoemd als erflater/overldene, woonachtig te Twisk, bakkerin van beroep. De beoogde erfgenaam is Klaas Everts Bakker (haar zoon?), Trijn Everts Bakker en Guurtje Everts Bakker. De notaris is Jan Zijp. (bron: https://www.openarch.nl/wfa:18bc2fb8-5819-390b-565b-e451e3a2ab66)
.
Een akte van Voogdbenoeming op 18-11-1771 stelt weer een andere situatie aan de orde: Notaris Gerrit Opperdoes Schenk te Twisk stelt dat de voogd nu Pieter Pieters Opmeer, (Oud)Schepen van Twisk, is van beide dochters Guurtje [I70318] en Trijntje [I70317] terwijl de ouders al overleden zijn. Vader Evert Klaasz Bakker [I70326] staat In de akte als oom van Klaas Kornelisz Bakker‏‎ [I70329]‎ en als broer van Kornelis Klaasz Bakker‏‎ [I70325]‎. Verdere genoemde personen zijn Jan Kornelisz Zijp als Notaris/Schepen en Floris Adriaans Heinstman als getuige, Jan Pieters Timmer als getuige. Verder staat dat Klaas Kornelisz Bakker [I70329] Oud-Schepen van Twisk en Veeboer is.
.
er ligt een Notariële akte op 27 december 1776 te Abbekerk voor van notaris Jan Zijp. Maartje Frederiks Krom wordt hierin genoemd. Zij is de echtgenote van Evert Klaasz Bakker in dit codicil waarin Voogdbenoeming en Benoeming van bewindvoerder wordt geregeld. Zij heeft 2 kinderen in dit codicil en zij is de erflater en is 54:
Trijn (!) Everts Bakker (de vernoeming van haar is nu nog niet duidelijk)
Guurtje (!) Everts Bakker (de vernoeming is hierin duidelijk, vernoemd naar haar oma)
Zij is de schoonzus van Kornelis Klaasz? (!) Bakker

Dit codicil is te vinden op https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&miadt=136&mizig=100&mizk_alle=Maartje+Frederiks+Krom
Ook is dit codicil te vinden op https://www.openarch.nl/wfa:9f9f77cd-21ab-ffc6-4870-ec59a719a3fb en https://www.openarch.nl/wfa:96D3C5B2-F3E3-4607-B2D1-03785121B023
.
een Testament op 1-10-1747 van notaris Poulus Streek worden Evert Klaasz Bakker, Maartje en de getuigen Willem Egberts (!) Bakker en Laurens Pieters (!) Veen genoemd. Hier is e.a in te zien: https://hdl.handle.net/21.12114/0B1BAD39198B4DD78B61DD448015781F
.
In 1776 vinden we Maartje terug in een akte van Boedelscheiding en erfdienstbaarheid opgesteld door notaris Jan Zijp https://hdl.handle.net/21.12114/96D3C5B2F3E34607B2D103785121B023
.
in 1766 ligt een akte voor betreffende Boedelscheiding: Contract betreffende levensonderhoud door notaris Jan Zijp en in deze kate wordt ook broer Dirck genoemd https://hdl.handle.net/21.12114/744143F18BCB4C4B96FB41694C071F3D
.
in 1762 stelt notaris Poulus Streek een akte van Uitkoop erfbewijs Contract betreffende levensonderhoud
https://hdl.handle.net/21.12114/89253041AB9848A589B383E741FD284C
.
Zo liggen er nog veel meer akten voor en dat bewijst dat Maartje Frederik wel degelijk getrouwd was met Evert Klaas Bakker ALLEEN... een officiële huwelijksafkondiging of een akte heb ik nor niet kunnen vinden...
Heeft u deze wel gezien of kunt u deze het archief voorleggen? Mail ons!

2.
manJan Vreriksz Krom‏
Ook bekend als: Jan Frederiks Krom
Geboren ‎Medemblik, Nederland 1725
Gedoopt ‎Medemblik, Nederland 8 jul 1725 Getuige: Guurtje Jans (religie: Gereformeerd), bron: Westfries Archief
Overleden ‎Hoorn, Nederland voor 22 apr 1783‎, leeftijd maximaal 58 jaar
Begraven ‎Hoorn, Nederland 22 apr 1783, bron: Familysearch (1090 van 2447)
Komt ook voor als Jan Crom en Jan Vreriks Krom.
.
op https://hdl.handle.net/21.12114/89253041AB9848A589B383E741FD284C wordt het bestaan van Jan bevestigd waarin hij genoemd wordt in de Uitkoop Erfbewijs Contract betreffende levensonderhoud, 12-12-1762. Ook zijn broer Dirck wordt hierin genoemd.


6-8-1755:
Cornelis Cornelisz jm van Hoorn wonende in de Pakhuissteeg ende Trijntje Jans van Frederiksstad wonende aan de zuidzijde van de Groote Kerk. De bruidegom geadsisteerd met Jan Krom als swager ende bruid met Lijsabeth Kaspers. Oud-notarieel archief Hoorn inventarisnummer 1688 (notaris Cornelis van der Deute), folio 124 e.v., dd. 21 febr.1770: Jacob Teunisz., wonende in het westende van Enkhuizen, getrouwd met Trijntje Jans, en Dirk Claasz. te Bovenkarspel, getrouwd geweest met Aafje Jans, die met de voornoemde Trijntje een volle zuster is geweest van Herman Jansz. Visser,
voor zijn dochter Antie Dirks, die Dirk Claasz. verwekt heeft bij zijn overleden vrouw Aafje Jans en Jantje Jans te Hoogkarspel, en Baard Jansz. te Westerblokker, alsmede twee regenten van het weeshuis te Grootebroek, alwaar de voornoemde Antje Dirks is ondergebracht, allen halve broeder en zusters van de voornoemde Hermen Jansz. Visser, en zij gezamenlijk nog voor Jan Crom, getrouwd met Aaltje Jans, mede halfzuster van Herman Jansz. Visser, die vanuit Grootebroek naar Oostindië was vertrokken met het schip Haarlem voor de kamer Amsterdam en in het jaar 1766 op Jaffatratran is overleden. Zij allen machtigen een zeker persoon om de gage van de overleden Herman Jansz. Visser te innen etc.

3.
womanNeeltje Frederiks Krom‏
Geboren ‎Medemblik, Nederland
Gedoopt ‎Medemblik, Nederland 22 feb 1728 Getuige: Guurtje Jans, bron: Westfries Archief
Overleden ‎Hoorn, Nederland 31 jul 1793‎, leeftijd ongeveer 65 jaar, bron: Westfries Archief
.
In een Notariële akte op 22 oktober 1757 te Oosterblokker worden Neeltje en haar man genoemd door in een door Notaris Poulus Streek opgestelde akte.
, bron: Westfries Archief

4.
manDirck Frederiks Krom‏
Geboren ‎Onderdijk, Nederland
Gedoopt ‎Onderdijk, Nederland 30 apr 1730, bron: Frans Krom
.
Het bestaan van Dirck wordt bevestigd door een notariële akte van Boedelscheiding Contract betreffende levensonderhoud, 21-4-1766 van zijn zus Maartje. De akte is te vinden op https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mistart=20&mivast=136&mizig=100&miadt=136&miamount=20&milang=nl&miview=tbl&mizk_alle=Maartje%20Frederiks%20Krom&miaet=1 waarin Dirck duidelijk genoemd wordt als broer van Maartje.
.
Zijn bestaan wordt in een tweede akte bevestigd op 12 december 1762 waarin hij optreed als Comparant samen met Evert Klaasz Bakker en zijn dochters Trijn en Guurtje. Zijn broer Jan Vereriks (in deze akte Jan Frederiks Krom) wordt ook genoemd over een object dorp Warnarshooffland Hoornse Weitjeland Kerkelandweg Noorderweg (!)land Ree in een akte van Uitkoop Erfbewijs Contract betreffende levensonderhoud (bron: Westfries Archief, Notariële archieven ONA 383. Oosterblokker, akten notaris Poulus Streek, 1761-1764., Hoorn, archief 1685, inventaris­num­mer 383, aktenummer 93)
.
Op 03-11-1779 ligt een rekest voor het Hof van Holland: Een Mandement van rau actie. Genoemd wordt Fredrik Dirkse Krom, wonende te Haarlem, minderjarige jongeman, geassisteerd met zijn vader Dirk Frederikse Krom. Ook hiermee wordt zijn bestaan bevestigd. Verdere informatie over dit Rekest bij Gijsje Krom, zijn kleindochter.


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.