Gezinsblad van:
man‎Domaes Cornelis Cureijt‏‎ stam-oudbetovergrootvader van Peter Karel Krom    
Geboren ‎± 1475
Vader is Cornelis ... Cureijt, wie heeft meer info?
.
De achternaam van Domaes kan een verbastering zijn van het latijnse woord CUREIT wat ZORGEN betekent, echter werd CUREIT ook gebrukt in de kerk als zijnde hoofd van de lokale kerk....
Zou hij een geestelijke geweest kunnen zijn die een huwelijks leven leed naast zijn geestelijk leven? Al vroeg na het begin van de jaartelling werd door de katholieke kerk verboden voor geestelijken om gehuwd te zijn alhoewel paus Hadrianus II in 1039 gewoon gehuwd was en kinderen had. Wie het weet mag het zeggen....

Samenwonend met:

womanN.N.‏

Kind:

1.
manAert Domaes‏ stam-oudovergrootvader van Peter Karel Krom    
Geboren ‎± 1500


Voor meer informatie, neem contact op.
Gebruikersnotities Er zijn 0 toegevoegde gebruikersnotities.