familie motto
 Welkom op het Familiearchief Krom  
Gezinsblad van:
man‎Burgemeester en Schepen van Wouw Joos Jansz van Acker‏‎ stam-oudvader van Peter Karel Krom    
Zoon van Jan van Acker en N.N.‏.
Geboren ‎1540
Overleden ‎1623‎, 82 of 83 jaar
Beroepen: Burgemeester van Wouw, Schepen van Wouw
Bezat een stuk land samen met een tweede persoon in de buurt van de Westermolen in Wouw.
.
De vader van Joos heet Jan, er wordt een Heijn van Acker genoemd... was hij een oom? wie waren Mayken van Acker , Lijken van Acker en hoe stonden ze in de familie's van ACKER?
De datum hierover is 20 oktober 1609.....
.
Heijn van Acker was dus overleden in 1609 en was erflater dus volwassen....
Joos Jansz van Acker was 69 jaar oud bij deze erfenis......
Mayken en Lijken:
- kunnen kinderen zijn van de vader van Joos, Jan, en dus ooms/tantes zijn van Joos?
- kunnen broer/zus zijn van Heijn?
.
Nog meer gedachten:
- Had Heijn kinderen en hoe oud was hij toen hij stierf?
- Wie was Heijn's vader?
.
Coer Koene mailt mij:
Beste Peter,

Ik ben zelf geen nakomeling van Joos Jansz van Acker, maar mijn vrouw, 6 kinderen en 18 kleinkinderen zijn dat wel. De achternaam Van Acker slaat hoogstwaarschijnlijk op het wijkje Acker in Wouw. Er moet m. i. gezocht worden naar een Joos Jans in de Wouwse families. Ik heb al eens gekeken, maar ben tot nu toe niet verder gekomen dan een vermelding dat hij met iemand anders een stuk land gekocht of gehuurd had. Dat hij schepen en burgemeester van Wouw is geweest, kom ik in meerdere publicaties tegen.

Met vriendelijke groeten,

Cor Koene


Gehuwd met:

woman‎N.N‏‎

Kinderen:

1.
manCornelis Joosz van Acker‏    

Vermeld in het cijnsboek van Wouw van 1574 - 1609, als bezitter van een "stede " bij de kapel te Wouw.
.
Erfdomboek wouw 10-11-1665: verkoop van Cornelis 3,5 gemeten land gelegen aan den Steenweg genaamd feijperheijninge, aan Domus Cornlisz Wagemakers voor de somma van 375 gulden.

2.
womanDorothea Joosdr van Acker‏ stam-betovergroottante van Peter Karel Krom    
Ook bekend als: Thoriken Joos van Acker
Geboren ‎1569
Overleden Wouw, Nederland ‎mei 1651‎, 81 of 82 jaar
Begraven Wouw, Nederland ‎6 mei 1651
Eigendom verkocht 'een huijs, schure, hoff ende boomgaert’’ voor ‘’twelff hondert ende vijfftig’’ gulden' aan Jan Hermanssen Tholenaer (‎6 apr 1647)

3.
womanCathelijn van Acker‏    
Geboren Wouw, Nederland ‎± 1569
Overleden Wouw ‎14 jul 1643 "plotseling overleden" ‎, ongeveer 74 jaar, bron: Bertschinger Web Site
Begraven in de kerk voor het altaar van de H. Martelaar Sebastianus.
Bron bij persoon (kwaliteit: gegevens uit directe bron): van Rooy, bron tekst: Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen

4.
womanTanneken Joosdr VAN ACKER‏    
Geboren ‎voor 1569
Overleden Wouw ‎5 apr 1631‎, minimaal 62 jaar, bron: Gemeentearchief Roosendaal

5.
manLenaert Joossen van Acker‏    
Geboren ‎voor 1569
Overleden Wouw ‎voor 23 jul 1619‎
Beroep: Kerkmeester van Wouw, bron: Geschichte der Comitate des...
Lenaert Joosen van Acker, landbouwer te Heerle; bezat daar een hoeve op het Zuideinde die in 1615 door zijn schoonzoon Govert Corneliszn. Goorts werd verkocht;
.
overl. vóór 6-10-1615;
74 tr.


Gezins gebeurtenissen
Voor meer informatie, neem contact op.