Bijgewerkt: 12-10-2018

Vragen over het geslacht van der Maelstede

Hieronder staan namen van leden van het geslacht - van der Maelstede - waar ik vragen over heb......Welke Olivier is dit? 18-10-1459: Mr. Jacob Jacob Willem Colijnszz. bij dode van zijn vader zoals Olivier van de Maalstede en Everingen, ridder, 31 fol. 371.

Colijn Hugenz. voor Simon en Jan, zoons van Wouter van de Maalstede, broers, zoals hun vader, 30 fol. 107.

25-4-1395: Simon van de Maalstede zoals Margaretha, weduwe Wouter van de Maalstede, zijn moeder, 30 fol. 106.

28-9-1402: Johan Reinersz. voor Wouter, Willem en Simon, zoons van Simon van de Maalstede, ridder, broers, zoals hun vader, 30 fol. 236.

29-3-1473: Mr. Nikolaas Nikolaasz. van de Zuidwege, doctor in de medicijnen, bij overdracht door Elisabeth, dochter van Hendrik de bastaard van de Maalstede, gehuwd met Anton van Sabbinge, met het eerste perceel en als mr. Nikolaas Nikolaasz. van der Nisse bij overdracht door Margaretha, dochter van heer Floris van de Maalstede, te Goes, zijn vrouw, na verzuim, 31 fol. 393v-394v.

dit alles is te lezen in:
REPERTORIUM OP DE LENEN EN TIJNSEN VAN DE ABDIJ SINT PAULUS, 1221-1667


Carel van Maelstede: vermeld als Leuvense stadsbestuurder op https://nl.wikisource.org/wiki/De_Leuvense_stadsbestuurders_van_1187_tot_1794#M.
                                    Wie is deze Carel van Maelstede en van wanneer tot wanneer leefde hij en was hij Leuvens stadsbestuurder?


Wouter van der Maelstede:
Graaf Willem III bevestigt de schenking door Wouter van de Maalstede aan diens echtgenote jonkvrouw Aachte van een lijftocht van 20 pond zwarten Tournois jaarlijks uit al diens tienden te Kloetinge, Maalstede, Vlake en Eversdijk, die Wouter van hem (in leen) houdt.  (bron: oorkonde ZE402 op 1327 maart 19)

Wouter is waarschijnlijk een zoon van Theodoricus Dirk van der Maelstede (een broer van Wolfert) maar wie is zijn vrouw Aachte?
 

Geertruid van Maelstede: Geertuid was gehuwd met Wisse van Schengen en kreeg o.a. Daniel, Jan en Pieter, deze laatste kreeg een zoon Jan Pieter Wisse van Schengen... Geertruid was wellicht een dochter van Floris van Maelstede (gehuwd met Maria van Erpe?) alhoewel er geen Geetruid voorkoemt in het Leenregister Bewesterschelde (Dank je Marion Voskamp)  waar wel Floris' andere kinderen genomend worden.....maar wie is precies Wisse van Schengen  (bron: Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel) , wie waren de ouders van Wisse?

Zou de naamgeving van Jan Pieter Wisse van Schengen een lijn aangeven? Jan zou dan de overgrootvader kunnen zijn, Wisse is de grootvader, Pieter is de vader?
Wie zijn de ouders van Geertruid? 
 

Maria van Maelstede: 
Zij was gehuwd met Jan van Baersdorp, hij was een zoon van David van Baersdorp en Clara van Borssele en kregen meerdere
kinderen waaronder Cornelis, Maria en Willem.

Maria huwde met Louis de Lasso, Baljuw van Middelburg, tot nog toe kinderen onbekend. 
Cornelis was gehuwd met Anna van Moucron en kreeg meerdere kinderen bij haar:
-Cornelia (huwde Louis Arcenbout)
-Philips, was Heer van Schellebroucq en huwde Amelberge van Boisrond en kreeg o.a. Loos (Heer van Heile), Cornelis en Adriaen)
-Anna (huwde Cornelis Bertols en Jan Aertrijcke)
-Christina (huwde Hendrick 1e graaf van Erkelens)

de bron van dit alles is - Nieuwe Cronykvan Zeeland - 

wie kan me van wie Maria de dochter is?


Op https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=346&minr=859750&miview=inv2&milang=nl staat:
Akten van machtiging, door Gijsbrecht van Maelstede, ridder, voor zijn schoonzoon Marten van Roo, gehuwd met Johanna, in proces tussen Gijsbrecht en Thibout Bauradot, raadsheer en tresorier financiën keizer, over ambachten van Gijsbert, 1425

Er is dus een Gijsbrecht welke rond 1425 een dochter Johanna had en deze Johanna gehuwd was met Marten de Roo....
-wiens zoon is deze Gijsbrecht uit 1425 want ik weet alleen van een Gijsbrecht die rond 1280 een dochter Wilhelmina kreeg....?


Hendrik Lodewijksz van der Maelstede:
in "Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de ..., Volumes 1-2" wordt melding gemaakt van "Hendrik Lodewijksz van der Maalstede".
Het jaar wat vermeld wordt is 1429 waarbij "de grondslagen van een klooster zijner orde (kruisbroeders) legde, daarbij geholpen door Wolfert en Hendrik Lodewijksz van der Maalstede, gelijk ook door het stadsbestuur". Welke Hendrik en Wolfert gaat het hier over?
Het kan niet Hendrik van der Maelstede en zijn dochter Machteld zijn want Hendrik werd in 1352 benoemd en
 aangesteld als Hoofdman van Baersdorp, Biezelinge, Capelle en Eversdijk. Hij was toen al volwassen. 1429-1352 is ruim 77 jaar verder..... Lodewijk had dus een zoon Hendrik!

Floreins van der Maelstede wordt genoemd in "Jaarregisters_Keure_301_1_1339_1361" waarin gemeldt wordt dat er niet vervolgd wordt voor laster:
7 301/1 f. 64v/2 Afstand van vervolging voor schepenen Gillis Rijnvissche en consoorten door Floreins vander Maelsteden wegens laster door Jan den Laet, monnik van Drongen, curator van de serPauwelspolder. - 1350, april 27
wie is de Floreins die hier bedoeld wordt en leefde en was volwassen tussen 1339 en 1361? Er is dus laster gepleegd door Jan den Laet....? De dagtekening is 27-4-1350 dus Florens Wolfertsz kan dit niet zijn want deze kreeg in 1390 zijn zoon Wolfert Florisz en was in 1350 nog een kind danwel niet geboren....

Gerard van der Maelstede gehuwd met Christina van de Wateringe:

weer een Gerard in het geslacht - van der Maelstede -, welke gehuwd was met Christina van de Wateringe. De lijn van Chrstina is duidelijk maar welke Gerard wordt hier bedoeld? Tijdvak is ook wel in te schatten want vader Jan leefde van 1316-1352 en het valt aan te nemen dat Gerard toen ook levend was echter wel jonger....
Christina wordt genoemd in: 'Kerkelijke historie en outheden der zeven Vereenigde Provincien:: begreepen ...' waarin een kwestie aan de orde wordt gesteld dat haar zus Margaretha (geboren tussen 1372 en 1375)  Priorinne was en nog geen Abdisse was blijkt uit een testament van haar zus Christina....
Christina had dus in 1374 een testament....


Clementia van Maelstede:
Op
http://www.opstellingen.info/afbjanvelsen/BOEK%20VELSEN.pdf pagina 44wordt Abdis Clementia van Maelstede genoemd, wie weet meer van haar?

 

Olivier van der Maelstede welke genoemd wordt in een document over steun aan Johanna Hertogin van Brabant. Deze Olivier van  der Maelstede stelde ook de cureit aan in 's Heer Abtskerke. Olivier had ook een zoon: Olivier Oliviersz van der Maelstede. Olivier zou zijn overleden in 1476 en afgebeeld op een glasraam in het Klooster van de Kruisbroeders te Goes samen met zijn vrouw Meyne van Oostende en vier kwartieren.
Olivier had wat "misdragingen" op zijn naam staan en werd daarvoor ook door de vierschaar veroordeeld:
 In 1454 compenseerde hij voor het huisvesten van een doodslager, het afnemen van een schip en het goed van een poorter van Zierikzee en het doden van een koe. Tijdens de daaropvolgende vierschaar in 1460 werd hij aangeklaagd voor het verwonden van Adriaan Klaas Kempenz van Kromvliet en het stelen van 80.000 stenen van het kerkhof van Ellewoutsdijk ten behoeve van zijn eigen woning (ZA, RZ BO, inv. nr. 33, fol. 11v; en inv. nr. 1470, fol. 25v)


De universiteit van Leiden Meldt: 'Afbeelding 7.9: Tekening van een glasraam met een gebedsportret van Olivier van der Maalstede († 1476) en zijn vrouw Meyne van Oostende uit het klooster van de Kruisbroeders te Goes' 

Het is aannemelijk dat ze ook in dat kooster begraven zijn vanwege de betrokkenheid van de Baljuw Wolfert bij de stichting van dit klooster in 1429. Het moet hier echter gaan over Olivier zoon van Olivier (is die gehuwd met Meyne van Oostende???) want het volgende wat ik las staat in tegenstelling met dit:

In het boek Om die wrake wille: eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws ...' van Cornelia Nicolasina Wilhelmina Maria Glaudemans wordt melding gemaakt van verbanning van Wolfert en Olivier van der Maelstede, zonen van Wolfert van der Maalstede door Albreht van Beieren in 1379.

  1. Wie waren de ouders van Olivier en Wolfert en wie is Wolfert welke wordt genoemd als vader van de twee....welke Wolferft bedoeld men hier? De Wolfert welke in aanmerking komt zou kunnen zijn is Wolfert III van der Maelstede, zoon van Lodewijk (Tillon) (Lonys) van der Maelstede en wie is de moeder van beide want Lodewijk was 2 x gehuwd met Elisabeth Villain en Lijsbeth van Cats.....
  2. Een andere Wolfert welke in aanmerking zou kunnen komen is Wolfert Florisz van der Maelstede, vader Florentius gehuwd met Maria van Erpe. Florentius overleed in 1376 dus Wolfert en Olivier als zijn zonen waren toen dus volwassen.....

Olivier gehuwd met Meyne is dus in 1476 overleden en de verbanning uitgesproken door Albrecht van Beieren is 100 jaar eerder....!


Hadewijch Simon Jansdr van der Maelstede huwde Jacob Cornelisz van Schengen. Wie kan me vertellen wat "de lijn"is in deze? Ze is een dochter van Jan echter is Simon dan de opa van Hadewijch? Dan zou er nog een Jan Simonsz van der Maelstede zijn?

Johanna van der Maelstede Ze was een dochter van Jan Bastaard van der Maelstede. Ze hertrouwde met Boudewijn Crequy, baljuw van Middelburg.Met wie was zij eerder gehuwd en wie waren de ouders van haar vader Jan Bastaard?

jvr. Laurys Wolfairt van der Maelstede tser Floris' zoons dochter,  ....."daar zij een bastaard was" (Rekenkamer van Zeeland) (Floris gehuwd met Maria van Erpe?) Wie kan me vertellen wat "de lijn"is in deze?

Boudewijn van der Maelstede: wordt in een grafelijk document van 13 mei 1322 te Zierikzee genoemd inzake een twist tegen heer Gerard van Wezemaal heer van Merksem,Gillis van Beusichem, stad en land van Bergen op Zoom en die van Steenbergen, ontstaan vanwege een doodslag gepleegd te Bergen op Zoom. In datzelfde doument wordt Heinric Jansz van der Maelstede genoemd maar in een ander handschrift erbij geschreven in de kantlijn. (update d.d. 27-11-2015: Boudewijn zou een zoon zijn van Jan I van der Maelste, zou gestorven zijn in 1326 maar is nog niet na te gaan)
(update d.d. 19-12-2015: Boudewijn wordt genoemd in grafelijk document ZE402 op 1-4-1323 samen met zijn echtgenote Marien (Maria) en wordt beleend met Voortrap ('s Gravenpolder) en de vererving van dit leen regelt. Tevens staat hierin dit Boudewijn de knaap is van Graaf Willem III)

! wie was Marien (Maria) en uit welk geslacht kwam, zij?


Jan Gillissone van der Maelstede: staat samen met Lodewijk en diens vrouw "Joncfrou Lizebet" in een publicatie van een oud boek uit de 19e eeuw.
Er bestond dus een Gillis van der Maelstede.... In Grafelijk document ZE 655 van 25-10-1334 verkoopt Graaf willem III aan Jan Gillisz. van de Maalstede al het goed dat hem was aangekomen van diens echtgenote jonkvrouw Meine, dochter van heer Wolfert van de Maalstede, met de bepaling dat Jan alle schulden van Meine zal betalen. De Wolfert welke genoemd wordt in dit document gaat zou de zoon van Jan I kunnen zijn echter met wie was Wolfert II (Wulfard II) gehuwd en wie waren de ouders van Gillis?

Gillis Willaemsz. vander Maelstede Deze Gillis komt voor in Grafelijk Document ZE022 van 20 maart 1317 (C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 6v-7r, nr. 22) waarin een erfkwestie geregeld wordt tussen hem en "heren Jans erffnamen van Schengen". Omdat dit document op de site van Huygens een site error geeft is dit document niet in te zien helaas..... Stamvader Wolfard had wel een broer genaamd Willem maar die leefde ruim 100 jaar eerder dus deze persoon valt af.... Zou deze Gillis de vader van Jan Gillissone kunnen? helaas heb ik nog te weinig gegevens....
Hij komt ook voor in Grafelijkdocument ZE197 echter op de site KNAW geeft dit document een site error waardoor dit document niet ingezien kan worden...

Gijsbrecht Jansz van der Maelstede: Gijsbrecht Jansz pleegt voor 1454 samen met Jan van der Maelstede (welke Jan?) een doodslag op Geert Reyloofsz en Jan van der Maelstede (Welke Jan?) schikt met de rentmeester in 1454 voor de misdaad van zijn zonen.... De Moord is gepleegd voor 1454 dus beiden waren volwassen in 1454. Welke Jan gaat het hierover? Gaat het over Jan II gehuwd met Maria van Grimbergen of over diens zoon Jan III? Hebben vader en zoon deze doodslag gepleegd? Geert Reylooofsz was van een lagere sociale status en was onderdeel van een conflict tussen de familie van der Maelstede en die van Geert Reyloofszoon. Gijsbrecht zou zijn overleden in 1483....
note: Gijsbregt Van De Maelstede [ca. 1239 Renesse] gehuwd met Katline Daens....

Raas/Raes van der Maelstede schreef zich in 1433 samen met Floris van der Maelstede in als Poorter van Antwerpen. Raas was tevens Heer van Sint Jacobskapelle en Ekeren in Brabant (anno 1445). Ook stond een Polder in Zeeland op zijn naam samen met Jan Beyers van Voxdal samen met nog een aantal andere namen. Raas leefde dus ten tijden dat Machteld Hendriksdr van der Maelstede gehuwd was met Jan Beyers van Voxdal en bewijst dat Machteld wel degelijk uit deze familie stamde.., (Zie artikel hieonder)
Het nuvolgende is mij gemailed door Marion Voskamp:
Op een site over de geschiedenis van de Katerheidemolen wordt Raes van der Maelstede genoemd als eigenaar van de molen. in een noot is sprake van zijn dochter Enrica van der Maalstede van Cruijningen, gehuwd met Frederik van Renesse.zie http://home.base.be/vt640100/Kate1rheide.pdf

Update d.d. 9-8-2016:
In het document REPERTORIUM OP DE LENEN EN TIJNSEN VAN DE ABDIJ SINT PAULUS, 1221-1667 vond ik dit:
25-3-1415: Raas van de Maalstede bij dode van Clementia van de Maalstede, zijn moeder, zal tot Pinkster a.s. niet verzuimen, 30 fol. 327.

6-4-1415: Raas, zoon van Jan van de Maalstede, ridder, zoals Clementia, zijn moeder, 30 fol.327v.\
De moeder van Raas van der Maelstede is dus Clementia en de vader is dus Jan van der Maelstede....
Update d.d. 15-1-2017:  Raas had nog een zoon Jan wat blijkt uit 
Rekening bewestenschelde 1429-1430

dan trof ik daar ook aan: Gheerit van den Maelstede, Rasenz. Heer Raas had dus nog een zoon genaamd Gheerit?
.
Gaan we nu een kleine constructie maken van 'de lijn': 

Wie oh wie zijn de ouders???

|
Clementia N.N.  X Jan van der Maelstede
|
(m)Raas van der Maelstede gehuwd met ???
(m) Jan van der Maelstede
(v) Enrica van der Maelstede van Cruininge ->gehuwd met Frederik van Renesse
(m)Gheerit van der Maelstede Rasensz
 


Meine van der Maelstede Meine van der Maelstede, geboren voor 1407 doch rond 1375, was gehuwd met Jan van Renesse van Lichtenberg op 14 januari 1427 te Brouwershaven. Jan was Heer van Zeist, Kersbergen, Everdingen en 's Heer-Aartsbergen. Het huwelijk kende naar mijn weten geen kinderen.... Dit gedeelte is bekend maar wie waren de ouders van Meine?

Gerard Jansz en Jan Jansz en Gijsbrecht jansz van der Maelstede: Omdat er meer dan 4 x Jan te vinden is in de stamboom van der Maelstede is mij even onbekend in welke gezin(nen) ik deze moet plaatsen.....
Op 20-10-1298 wordt er melding gemaakt van Janne, Willaems sone van der Maelstede in ' Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren ...,'  De vader van deze Jan heet dus Willaem of Willem....Imagina van Maelstede was gehuwd met Hendrik van Berthout en kregen zoon Hendrik van Berthout Duffel. Wie was de vader van Imagina?

Balgoye van Maelstede was gehuwd met Wouter van Haamstede Heer van Bergen en Montengijs. Ze krijgen een zoon Hugo II, wie waren de ouders
van Balgoye? (Zie bijvoorbeeld: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I30132.php)

Ermgard van der Maelstede huwde Lieven van Cats en kregen een zoon Laurens bijgenaamd 'de rijke' (zie hier: http://gw.geneanet.org/heijnw?lang=nl&iz=737&p=laurens&n=van+cats) Wie waren de ouders van Ermgard?

Clara van Maelstede was gehuwd rond 1430 met Wouter van Ostende (bron: Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel) en had een zoon genaamd Adriaen van Ostende welke weer gehuwd was met Isabeau de Vilain (dochter van Marijn van Vilain en Maria van den Ostende) Wie waren de ouders van Clara van Maelstede?

Jan vd Maelstede gehuwd met Clementine v. Nieuwenwerve;
Volgens baron van Spaen de Leck was Jan vd Maelstede gehuwd met Clementine v. Nieuwenwerve; Jan zou een zoon zijn van Raas, ambachtsheer van Yerseke 1350. J. Bijlo schrijft in 'Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk' dat Jan 12-04-1396 betrokken was bij de zoen van Wassenaar (dat is inderdaad bij v. Mieris te vinden, ook Jans broer Geryt was daarbij), zijn vrouw tochtte in 1398 en in 1400 land te Vlake krijgt.
Met dank aan Marion Voskamp

Johanna van der Maelstede gehuwd met Boudewijn van Crequy

Hiernaast ziet u een uitsnede van een alinea uit Edelen in Zeeland: macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving - Arie van Steensel  Hier wordt een huwelijk beschreven tussen Johanna van der Maelstede die gehuwd was met Boudewijn van Crequy. Hij kwam waarschijnlijk uit Crequy, pas de Calais in Frankrijk.... Boudewijn was Baljuw van Middelburg en hertrouwde(?) met Johanna.

Wie weet wie de ouders waren van Johanna?
Waren er nog kinderen in het huwelijk van Johanna?

Wie weet wie de ouders waren van Boudewijn?in "Rekening bewestenschelde 1429-1430" staat het volgende:

(15v) Item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. ende Heer Jan tSer Jans f. van den Maelstede tsamen tsteene scieten iiic lxxviii gemet in assignant in leveringe xix½ gemet, sic remanet iiic lviii½ gemet, facit et solvit – xx lb. xviii s. iii d. gr.

Wie worden hier bedoeld?

En dit:

Item wtgegeven ende betaelt bi bevelen myns ghenadichs Heere van Bourgondie Wolfairt van der Maelsteden baeliu ter Goes ende hi minre genadigen Heere gheleent hadde vp Adriaen Nonen, Wouter Jacops soons ende Willem van der Does goederen iii½c cronen ende iiic bourgondische scilden gelyc mijns ghenadichs Heere brief ende syn quitantie dair of ghegeven clairliken inhouden, facit die crone voir iii s. gr. ende den bourgondische scilt voir xxxvii gr. gerekent te samen – cxvi lb. v s. gr.
Baljuw van Goes.....

Willem van Boschhuysen Willemszoon gehuwd met Machtild van der Maelstede, ze hadden 1 zoon: Willem welke huwde met Lysbeth van Noorde en kreeg 2 kinderen:
Willem, Casteleyn van Woerden, Baljuw van Rhijnland en stierf anno 1518 en huwde Elisabeth van Calslagen en (2) Agatha van Oudegein.en liet 5 kinderen na.
Jacob, leefde Anno 1504 en huwde Alida Heermans te Leiden en liet 2 kinderen na....

Opgelost: Machteld Willem Rengersdr wordt ook genoemd als Machteld van der Maelstede, dochter van Renger van der Maelstede, Renger is een zoon van Willem van der Maelstede. Machteld was eerst gehuwd met Johan van Alkemade van der Woude.


In de archieven van België, de Vlaamse Grafelijkheid, vind ik deze franse tekst:
eanne, duchesse de Brabant, etc., et Albert, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, pour raffermir davantage l'accord entre aux conclu le même jour, décident que les différends qui pourraient surgir entre leurs sujets respectifs seront jugés par eux-mêmes ou par leurs conseillers, à moins qu'il ne s'agisse de différends suscités par des contestations pécuniaires ou successorales lesquels devront tre jugés par les justices compétentes. 1394, 12 novembre, Mons en Hainaut. - La duchesse s'engage en outre à faire saisir et emprisonner, s'ils se trouvent dans ses états, Philippe(?), bâtard de la Lek, Feyken, Philippe van Kralingen, Thierri van Groeneveld, Thierri de Blote, et tous autres auteurs de dommages occasionnés au duc, et tout particulierement ceux qui de nuit assassinèrent, dans le palais du duc, Adelaide van Poelgeest et Guillaume Cuser, ainsi que tous ceux qui donneront asile aux susdits proscrits. Le duc Albert s'oblige à en agir de même envers Jean van der Maelstede, fils de Henri, Arnould, Jean, son fils, et leurs aidants.1394-1394

het vertalen van de laatste paar zinnen:
de hertog verbindt zich er ook aan te grijpen en gevangen te zetten als ze in hun staten, Philippe, een bastaard van de Lek, Feyken, Philippe van Kralingen, Thierri van Groeneveld, 
Thierri van Blote en eventuele andere (?) auteurs van schade aan de hertog, en in het bijzonder al die vermoorde 's nachts in het paleis van de hertog en William Adelaide van Poelgeest 
CUser en al degenen die onderdak geven aan outlaws voornoemde. 
Duke Albert is verplicht om hetzelfde te doen in de richting van Jean van der Maelstede zoon van Henry Arnold, John zijn zoon, en hun verzorgers.1394-1394

Er is dus een Jan van der Maelstede, zoon van Henry en Arnold en John zijn zoons???? welke Jan is dit?????
kan Henry vertaald worden naar Hendrik? Dan zijn de namen van zijn zoons/verzorgers nog een raadsel......