Wie kan het archief helpen met het Groninger geslacht van Haselunne

De oudste voorouder (in de tak Schol, Vos, Hartzema, Wiersema) bekend in het archief is Albert van Haselunne
dit vond ik in een boekje van de archiefsite Delpher:
 
Wat betekent dit?
was Johan van Haselunne
inderdaad werkzaam als regeerder van de stad of was dit een ceremoniële rol? Ook wordt er een opsomming gemaakt van de Ommelander Heeren.....

Er is dus een Johan van Hasselunne....

dit is te vinden op de groningerarchieven

IX0124-327 Doopregister Hervormde Gemeente Noordbroek (Toegangnr 124 inv.nr. 327) , 1624 - 1811    
Doopakte 18-4-1658 ; Noordbroek Kerkelijke gemeente: Noordbroek
Kerkelijke gezindte: Nederlands Hervormd
Doopdatum: 18-4-1658
Dopeling: Cornelis
Vader: Albert Jansen van Haselunne
Moeder: Greetie
Inventarisnummer: 327 Toegangsnummer: 124 Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596 - 1877
Doopboek 1640-1710, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 328IX0124-327 Doopregister Hervormde Gemeente Noordbroek (Toegangnr 124 inv.nr. 327) , 1624 - 1811    
Doopakte 5-9-1656 ; Noordbroek Kerkelijke gemeente: Noordbroek
Kerkelijke gezindte: Nederlands Hervormd
Doopdatum: 5-9-1656
Dopeling: Jan
Vader: Albert Janssen van Haselunne
Moeder: Grietien
Inventarisnummer: 327 Toegangsnummer: 124 Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596 - 1877
Doopboek 1640-1710, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 328


Dopeling Hemme geboren te Groningen; Leliestraat
doop-, trouw- en begraafregister Soort registratie: doopakte Aktedatum: 05-12-1643 Plaats: Groningen; A-kerk
Vader Roelef van Haselunne
Moeder Grietjen

 

Dopeling Elsjen geboren te Groningen; bij de Boteringepoort
Vader Jan van Haselunne
Moeder Clara Janssen
doop-, trouw- en begraafregister Soort registratie: doopakte Aktedatum: 22-09-1663 Plaats: Groningen; A-kerk
Algemeen doopboek 1658-1676, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 14

vader: Gerdt Harmens van Haselunne
Moeder: Anne
Doop op 17 januari 1636 te Noordbroek
Kind: Harmen
DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 327, Kerkelijke gemeente - Noordbroek, archief 124, inventaris­num­mer 327, 17 januari 1636, Doop- en trouwboek 1624-1703

we hebben dus 4 stellen die kinderen hebben en een losse stadsregeerder:

Albert Janssen gehuwd met Greetie en kreeg rond 1656-1658 2 kinderen waaronder Jan in 1656
Roelef gehuwd met Grietjen kreeg minimaal 1 kind in 1643
Jan gehuwd met Clara Janssen en kreeg minimaal 1 kind in 1663, een dochter Elsjen.
Gerdt Harmens  gehuwd met Anne kreeg in 1636 minimaal 1 kind
Johan van Hasselunne (publicatie uit 1864.... ?)

De data zijn zo dat de stellen geen kinderen van elkaar kunnen zijn maar het kunnen wel broers van elkaar zijn. Albert gehuwd met Claes leefde ruim 100 jaar daarvoor. Lijsbeth moet dus nog minimaal 1 broer gehad hebben.....

verder nog dit maar ik twijfel of Haselünne wel de geslachtsnaam is of plaatsaanduiding van Gesien...

Ondertrouwboek 1685-1697 32
Bron: doop-, trouw- en begraafregister Soort registratie: trouwakte (tot 1811) Aktedatum: 21-05-1686 Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen Soort akte: huwelijk
        Bruidegom Jan Westendorp, Diversen: van Dincklagen
        Bruid Gesien Heumans van Haselünne


In regest 888 van 1539   Groningse parochiekerken voor de reductie, 1246 - 1594 staat het volgende vermeld:

Bernardus Haselunnensis, prior, Gerardus Stuve, senior, en Johannes Groningensis, alle conventualen van het convent te Scharmer verklaren uit “grote hoochdringende nottsaken halve” met toestemming van de luitenant en Hoeftmannen verkocht en overgedragen te hebben aan kerkheren en gemene priesters de gremio der St. Meerten en St. Walburgenkerk een jaarlijkse rente van een en twintig Emder gulden te beuren op St. Vijt uit de heerd land “Osingweer” geheten, te Loppersum, en alle overige goederen van het convent, met bepaling omtrent wederinkoop dezer rente. 
Oorspr.; met aanhangend conventszegel in groene was en ondertekend door Bernardus Haselunnensis, Gerardus Stuve, en Johannes Groningensis. Inv. nr. 491. In dorso: Scharmer; m.a.h.: No. 1. Het convent van Scharmer betaalt uit haer heert tom Loppersum Oosingeweert genaemt 21 Embder gulden, m.a.h.: 21 emder g. St. Viti; m.a.h.: Loppersum Osingewer; m.a.h.: Schermer Verrut (?).


De datering van dit regest is 1588 Juni 15 ​ ("Gegheven in den yaere onses Heren dusent vijfhundert acht ende tachtentich op S. Vijtsdach").

er is dus ook een Bernardus van Haselunne (de SIS erachter is een latijnse toevoeging) welke een prior was (een kloosteroverste)
Wie was Bernardus precies en in welk gezin groeide hij op? 
De datering van dit regest is 15 Juni 1588 ​