Het geslacht Van Schengen

Nauw verwant met de Maelstede's o.a. door huwelijk maar ook doordat dit geslacht ook voorouders zijn van de familie Krom, wat weten we?

- Er wordt in veel on-line stamboomsites geopperd dat de Schengen's nakomelingen zijn van een Delftse familie -van der Does- maar ga je terug in oude boeken, lees je dat de achternaam Schengen ontstaat doordat zij deze naam kregen van de Gravin van Holland die de naam naar een breed stuk water als bron nam voor de naam. De voorouders van hen waren volgens dat boek de stichters van Sheerarentskerke in Zeeland. Dit is o.a. te lezen in:  Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste Deel, vervattende devoor desen ..., Volume 1 Door Mattheus Smallegange,Jacobus van den Eynde. 1 nakomeling in het geslacht van Schengen staat inderdaad bekend als Heer van Ter Does maar is dit doordat hij Voogd is van een kind uit het geslacht -van Borsselen- en uit diens naam Ter Does beheerde.
Het geslacht van Schengen behoorde thuis op Wolfaartsdijk, een eiland van Zuid-Beveland gescheiden werd door een breed water, de Scenghe geheeten. In 1147 waren Bodinus en Baldwinus de Skinga, gebroeders, erfpachters van de tienden van Wolfaartsdijk van het Utrechtsche kapittel van St. Pieter (Oork. Holl. I, no. 127); in 1198 vinden wij twee andere broeders, Arnoldus en Henricus de S. als getuigen van Graaf Dirk VII (ald. no. 178); in latere tijden, 1270, wordt Johannes de S. leenman van de Graaf van Holland in Wolfaartsdijk (ald. II, no. 200), in 1280 een Jan Willemsz. van S. erfpachter van St. Pieter te Sabbinge (ald. II, no. 377), terwijl een Jan van S. in 1290 onder de afvallige Zeeuwen behoorde.
De afstamming van het geslacht Schengen naar deze Delfste familie staat voor mij verre van vast......

Floris van de Maelstede(?) huwde met Maria (van Erpe?) en hadden 2 dochters:
-Maria, zij huwt ca. 1337 met Jan de Wilde die een zoon is van Marcus.
-Geertruid, zij huwt met Wisse van Schengen, kinderen: 

- Daniel
- Jan
- Pieter -> hij kreeg een zoon: Pieter Wisse van Schengen

wie waren Wisse's ouders?bron: Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel


Willem van Schengen:

1064, Akte van verpachting door G., deken, en kapittel van St. Pieter van een tiende te Sabbinge en Westambacht aan Jan van Schengen zoals Willem, diens vader, en Elisabeth Doedijnsd., 1280 mrt. 18 (klikbare link is meteen bronvemelding)

Vader Willem
-zoon Jan huwde met Elisabeth Doedijnsd
dit alles speelt 18-3-1280
Jan kan dus genoemd worden: Jan Willemsz van Schengen die gehuwd was met Elisabeth Doedijnsd met wellicht een dochter Maria welke gehuwd was met Gilles Willemszoon van der Maelstede

Theoretisch:
Willem van Schengen ----X---- N.N
zoon: Jan van Schengen -----X1280---- Elisabeth Doedijnsd              Williaem (Willem) van der Maelstede----X---- N.N.
                                                (???30jr verder???)Maria van Schengen -----------X--------- Gilles Williaemsz van der Maelstede  
                                                                                                                    (???30jr verder???)zoon: Jan Gilleszoon van der Maelstede ----X1---- N.N
                                                                                                                                                                                                                  ----X2---- Meyne heer Wolfaerdsdr van der Maelstede

Notabene: dit lost ook een notitie op die in de pagina van der Maelstede: Vragen staat over Jan Gillissone van der Maelstede en Gillis Willaemsz. vander Maelstede. De heren zijn dus zoon en vader en dat betekent dat alle nakomelingen van  Jan Gilleszoon, nakomelingen zijn van het geslacht Van Schengen en het vermoeden bestaat dat Jan Gilleszoon de vader is van Hendrick: ---> 1280 huwelijk maria met Gilles, 1310 zoon Jan Gilleszoon, na 1340 zoon Hendrick.... komt rekenkundig mooi uit en dan is de afstamming van Hendrick en dochter Machteld ook bekend....

dit laten we even voor wat het is.....

1331 april 18 te Middelburg:
Graaf Willem III verpacht Jan heer Jansz. van Sabbinge de 4 gemet tienden in Sabbinge en Westkerke (Wolphaartsdijk) die aan deze waren verkocht door Willem Jansz. van Schengen uit de 12 gemet die deze daar houdt, voor 18 penning Hollands per jaar.
Wie was deze Willem Jansz van Schengen in 1331, het lijkt onwaarschijnlijk dat dit een zoon is van bovengenoemde Jan, hij zou toen 21jr zijn....

Maria van Wissekercke, Vrouw van Heer Gillis van Schengen, Ridder, die stierf anno 1403. nalatende een zoon en een Dochter 
Deze Gillis kan in ieder geval niet de zoon zijn van Arent van Schengen en Margriet Ruychrock want deze Gilles werd rond 1485 geboren....
Wie zijn de ouders van Gillis van Schengen ???? welnu, in "nieuwe Kroniek van zeeland" pagina 739 staat vermeld dat Jan Arentse van Sheerarentskerke gehuwd met Lijsbeth Rijm de ouders zijn van Gillis en Gillis had samen met Maria een zoon Jacob en diens dochter Agatha weer huwde met Witte van Haamstede.
Kan iemand dit bevestigen met andere bronnen?


in een akte staat dat Godfried heer van Cruiningen met twee ons verder onbekende personen, Betho en Hugo, ten behoeve der abdij Cambron afstand deed van zekere moeren, in Hulsterambacht gelegen en afkomstig van heer Willelmus de Skingha.
Dit geschiedde ‘per legem fori de Hulust’, waaronder te verstaan is: de keur van Hulsterambacht, d.w.z. zonder de stad van dien naam...
Wie was die Wilhelmus de Skinga?

Bodinus en Baldwinus de Skinga?
Broers zoals genoemd in de akten van erfpachters van de tienden van Wolfaartsdijk van het Utrechtsche kapittel van St. Pieter (Oork. Holl. I, no. 127)

dezelfde persoon?Johannes de Skinga:
in 1270, wordt Johannes de S. leenman van de Graaf van Holland in Wolfaartsdijk (ald. II, no. 200)
wie weet de ouders van de broers?

Jan Willemsz van Schengen:
in 1280 een Jan Willemsz. van S. erfpachter van St. Pieter te Sabbinge (ald. II, no. 377)
wie weet de ouders van Jan of is dit dezelfde Jan als boven omschreven?

Jan van Schengen:
hij behoorde in 1290 tot afvallige Zeeuwen in de hoekse kabeljauwse twisten.....


 

Geertruid van Maelstede: Geertuid was gehuwd met Wisse van Schengen en kreeg o.a. Daniel, Jan en Pieter, deze laatste kreeg een zoon Jan Pieter Wisse van Schengen...

wie waren de ouders van Geertruid?