Hendrik van der Maelstede


In deze stamboom staat Hendrik van der Maelstede (nieuw venster) met dochter Machteld Hendriksdr van der Maelstede. In veel Grafelijke en Hertogelijke documenten staat dat EEN Machteld (Machteld Willems Rengersdr!) getrouwd is met Willem van Boschhuijsen Willemsz. Deze Machteld is echter een dochter van Willem Rengersz van der Maelstede en niet van Hendrik, veel stambomen zijn in deze onjuist. Ook de geboortedata van die Machteld Willems Rengersdr die aan Machteld Hendriksdr van der Maelstede worden gegeven zijn dus NIET juist. Ook het de huwelijksdatum van 1445 met Willem van Boschhuijsen Willemsz van 1445 is niet juist voor Machteld Hendriksdr omdat ze dan voor 1445 gescheiden zou moeten zijn van haar man Jan Beijersone van Voxdale waarvoor geen enkel bewijs is gevonden want op 20 mar 1446 verklaren de Schepenen in Antwerpen dat Machteld van der Maelstede en Jan Beyerszoon haar echtgenoot aan Antonius Haymans de Jonge een erfrente op de maden (weilanden) de Twee Twaelve en Arens Vlamincxveld te Ossendrecht hebben verkocht. Vidiumus d.d. 4 oktober 1485 (B nr. 340) wat bewijst dat er twee machteld's zijn...

Hendrik van der Maelstede is in veel stambomen wel toegevoegd maar als stamvader. Hij is in veel on-line naslagbladen niet te vinden echter ga je in Hertoglijke en Grafelijke documenten zoeken, kom je wel Henric van der Maelstede tegen en wel vaak als Knape van Gerard en Jan I. Een Knape van een Ridder is in opleiding tot Ridder en dus jonger dan je opleiders. In 1347 is Hendrik van de Maelstede getrouwd en verkoopt een Walcheren's Ambacht aan Razen van Kruiningen. Iemand van 16 jaar was "mondig" zoals dat genoemd werd. Trek je die 16 jaar van 1347 kom je op 1331 echter een huwelijk met een 16 jarige was eerder uitzondering dan regel. Je komt dan al snel uit op een jaartal rond 1325. In een Grafelijk document van 13 mei 1322 te Zierikzee wordt een Heinric sheren Jans sone van der Maelsteden genoemd. Deze persoon kan dus een zoon van Jan van der Maelstede zijn en zou Hendrik kunnen zijn, wellicht de vader van Hendrik.....  Verderop in de namenlijst van het eerder genoemde grafelijk document staat te lezen: "Hendrik heer Jansz. van de Maalstede"....

update d.d 15-2-2016: De Hoge Raad van Adel te Den Haag deelt me mede dat Hendrik van der Maelstede benoemd werd tot Hoofdman van Baersdorp, Biezelinge, Capelle en Eversdijk in 1352. Ik dank Jonkheer van den Borne voor het meehelpen van de vertaling van het diocument.

In een document van Johanna, hertogin van Brabant, verklaart dat Hendrik II van Boutersem, heer van Bergen op Zoom, op haar verzoek aan Jan van der Maelstede Hendrikszoon al zijn misdaden, omwille van de goederen van Ossendrecht en Hildernisse begaan, heeft vergeven. (oorspr. inv. nr. 428) Hieruit blijkt dat Hendrik een zoon Jan had die dus mondig was in 1400, hij zou rond 1470-1480 geboren zijn en omdat Machteld in 1429 werd beleend met Ossendrecht is aan te nemen dat Machteld ouder is dan Jan. 

Machteld zou dan na 1347 doch voor 1370-1380 geboren en is zij 70 tot 80 jaar oud als ze sterft in 1450. Toegegeven dat de sterfleeftijd in die tijd jonger was echter gaat het hier om een Adelijke familie welke in betere omstandigheden leefden dan het gewone volk, ze wordt dan op rond haar 50 jarige leeftijd beleend met Ossendrecht)

In 1308 wordt Jan van Maelstede in een Hertoglijke oorkonde genoemd welke gaat over een bestuurlijke zaak in Ossendrecht. Jan (Het gaat hier om Jan Gillisz van Maelstede....) was in 1308 beleend met de halve heerlijklheid Ossendrecht.

Dan zitten we nog met Boudewijn van der Maelstede welke in hetzelfde document wordt genoend als Heinric Jansz van der Maelstede. Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat de twee bloedverwant zijn en levend in elkaars tijd... Het zou kunnen dat Boudewijn een broer is van Henric Jansz. of een wellicht een oom of neef misschien een broer van Hendrik?

update d.d. 20-12-2015: In het boek "Edelen in Zeeland: macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving" Door Arie van Steensel wordt melding gemaakt van "Hendirik bastaard Florisz van der Maelstede". Deze Hendrik is dan geboren voor 1366, doch volwassen in 1347....(??) Na verder onderzoek blijken deze heren niet dezelfde wat ook later blijkt uit documenten die in Den Haag opgeslagen zijn bij De Hoge Raad van Adel.

Tot nog toe ben ik van mening dat Hendrick en Heinric Jansz dezelfde personen zijn maar ik ben er altijd van uit gegaan dat Wolfert het beginpunt is..... Wolfert had echter ook nog broers.... Wellicht is Theodoriocus of Dirk wel het beginpunt...... Misschien komt de uitspraak "je wordt altijd verrast..." van mijn achterneef Willem Bervoets toch uit?  Bewijs voor deze andere mogelijkheid ligt wellicht in de archieven in Den Haag..... wordt vervolgt....